پیش شماره تلفن های ثابت سیستان و بلوچستان

 لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان سیستان بلوچستان به مرکزیت شهرزاهدان به ترتیب حروف الفبا میباشد.

      0543423

پادگان /خاش

05472252

آبادان

0548525

آسپیچ محمدی

0548464

آشار

05472258

ابتر

0542422

ادیمی

0548722

اسپکه

0548336

اسفند

0548528

اسفندک

0543524

اسکل آباد

0543426

اسماعیل آباد

0547222

ایرانشهر

0543432

ایرندگان

0548478

بابسکان

0548467

باتک

0545626

بافتان

0548727

برشک

0545324

بریس

0548322

بزمان /گیمان

0547252

بمپور

0545772

بنت

0542522

بنجار

0545427

بندر/تنگ

0548472

پارود

0545431

پایگاه /دهم شکاری /کنارک

0545428

پایگاه /هوائی کنارک

0545426

پزم

0545327

پسابندر

0548626

پسکوه

0548482

پشامک

0545326

پلان

0548723

پیپ

0545623

پیشین

05435257

تمندان

0542357

تیمورآباد/اسماعیل قنبرتیموری

0548582

جالق

0544325

جزینک

0545624

جکیگور

0548324

جلگه چاه هاشم

0548471

جنگل

0544224

جهان تیغ

0545222

چابهار/منطقه آزاد

0548726

چانف

0548335

چاه شور

0548337

چاه علی

0548334

چاه گیجی

0544321

حسن خون

0545565

حمیری

0543422

خاش

0542351

خراشادی

0542264

خمر

0544324

خمک

0542729

خوشین

0548773

خیرآباد

05472256

دامن

0545321

درگس

0548475

دز

0544326

دشت امیرنظام

0548323

دلگان

0542262

دوست محمدخان /میان کنگی

0542425

ده پیران

0543434

ده رئیس

0545771

دهان

05435255

دهپابید

0548526

دهک

0545622

راسک

0545722

رمین

0541327

ریگ ملک

0542222

زابل

0548672

زابلی

0541

زاهدان

0545429

زرآباد

0544322

زهک

0544225

ژاله ای

0545563

ساربوک

0543433

سبزگزپشتکوه

0548522

سراوان

0548462

سرباز

0548621

سرسوره

0541328

سرگه

0542421

سفیدابه

0542355

سکوهه

0543428

سنگان

0548622

سوران

0544355

سه کوهه

0548623

سیب سولان

0548652

سیرکان

0548724

سیف آباد

0548461

شاردر

0548628

شندان

05472254

شهردراز

0541351

شهرک /صنعتی /زاهدان

0542263

شهرک /قرقری

0545424

شهرک /کنارک دریائی

0545325

صدیق زهی

0545224

طیس

0543431

عباس آباد

0548469

علی آباد

0545434

عورکی

0542426

غلامعلی

0548752

فنوج

0542358

فیروزه ای

0542424

قائم آباد

0548251

قاسم آباد

0545562

قصرقند

0544332

قلعه نو

0548479

کافه بلوچی

0548755

کتیج

0542221

کرباسک

0548585

کله گان

0545422

کنارک

0548624

کنت

0548725

کوپچ

0548463

کوه میتک

0544327

کهک

0548673

کهن مگار

0545425

کهیر

0548674

گدامدر

0548481

گریکان

0548527

گشت

0542523

گل محمدبیک

0542423

گلخانی

0548477

گورناگان

0544328

گوری

0543525

گوهرکوه

0542356

لوتک

0548465

لهاباد

0542354

مجتمع /علی اکبر

0544323

مجتمع /محمدشاه کرم

0548756

محترم آباد

0548253

محمدآباد

0542352

محمدآبادزابل

0545521

مخت

0548754

مسکوتان

0548473

مغ ایتک

0544329

ملک حیدری

0545528

ملوران

0542266

مندیلان

0544266

مندیلان

0547254

میرآباد

0541352

میرجاوه

0541329

میل 27

0544265

میلک

0548476

مینان

0548625

ناصرآباد

0543429

ناصری

0548584

ناهوک

0543427

نجف آباد

0541362

نصرت آباد

0548468

نصیرآباد

0545322

نگور

0545323

نوبندیان

05435244

نوک آباد

0548255

نوک جوب

0546522

نیک شهر

0544334

واصلان

0545625

هدار

0548466

هیت /ایرانشهر

0545564

هیت /چابهار

0545527

هیچان

0548627

هیدوچ

0544331

یادگار