محصولات با برچسب 'تهران'

1-24 از 40

داروخانه ها

دایرکتوری داروخانه ها دارای تعداد 5267 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی از شهرها و... می شود و به صورت...
1,300,000 ریال

تولید داروی دام و داروخانه

دایرکتوری تولید داروی دام و داروخانه دارای تعداد 91 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه نوع پروانه، شماره نظام، شماره پ...
110,000 ریال

تشک سرویس خواب

بانک اطلاعات تشک سرویس خواب دارای تعداد 205 مورد اطلاعاتی که شامل نام کالا، شماره تلفن و شماره همراه و آدرس استان تهران میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
460,000 ریال

صنعت خودرو

دایرکتوری صنعت خودرو دارای تعداد 416 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس استان تهران و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
290,000 ریال

اصناف

دایرکتوری اصناف دارای تعداد 25831 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه استان تهران و... می شود و به صورت اکسل آماده شده...
1,500,000 ریال

اصناف تهران

دایرکتوری اصناف تهران دارای تعداد 25831 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه استان تهران و... می شود و به صورت اکسل آما...
9,700,000 ریال

اصناف متفرقه

دایرکتوری اصناف متفرقه دارای تعداد 230 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی از شهرستان ها و... می شود و به...
380,000 ریال
تخفیف 12 %

کامل ترین اطلاعات شهرک صنعتی کل کشور

فایل اطلاعات شهرک صنعتی کل کشور که برای شما آماده شده است شامل نام شرکت، شماره تلفن، آدرس، فکس و... میباشد و دارای 84127 شماره موبایل است.
29,000,000 ریال 33,000,000 ریال

اطلاعات املاک تهران

بانک اطلاعات املاک تهران دارای تعداد 27898 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
9,000,000 ریال

ساختمان سازان تهران

دایرکتوری ساختمان سازان تهران دارای تعداد 25082 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر و شماره همراه می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
25,000,000 ریال

سیستم حفاظتی، امنیتی

دایرکتوری سیستم حفاظتی، امنیتی دارای تعداد 104 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه استان تهران و... می شود و به صورت اک...
340,000 ریال

پیمانکاران حقوقی

دایرکتوری پیمانکاران حقوقی دارای تعداد مورد 624 اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک شهرستان های کرج، تهران، قزوین و....
1,800,000 ریال

مدیران شرکت های دریایی

بانک مدیران شرکت های دریایی دارای تعداد 30 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.
1,000,000 ریال

مبلمان صنایع چوب و فلزی

دایرکتوری مبلمان صنایع چوب و فلزی دارای تعداد 167 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره همراه، شماره تلفن و آدرس استان تهران و کرج و... می شود که به صورت ا...
360,000 ریال

تعمیرات و پیراهن مبل

دایرکتوری تعمیرات و پیراهن مبل دارای تعداد 456 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه استان های تهران وکرج و... می شود که به صورت ا...
480,000 ریال

نمایشگاه ساختمان تهران

دایرکتوری نمایشگاه ساختمان تهران دارای تعداد 777 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه، آدرس سایت، شرکت های بازدید کننده...
630,000 ریال

پوشاک و مزون تهران

دایرکتوری پوشاک و مزون تهران دارای تعداد 1307 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و استان تهران و... می شود و به صورت ا...
700,000 ریال

لوازم خودرو

دایرکتوری لوازم خودرو دارای تعداد 29 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه استان تهران و... می شود و به صورت اکسل آماده ش...
150,000 ریال

لوازم اسباب بازی

دایرکتوری لوازم اسباب بازی دارای تعداد 31 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی شهرستان ها و... می شود و به...
200,000 ریال

طلا سازان

دایرکتوری طلاسازان دارای تعداد 92 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه استان تهرا ن و... می شود و به صورت اکسل آماده شد...
350,000 ریال

محصولات وارداتی و بهداشتی

دایرکتوری محصولات وارداتی و بهداشتی دارای تعداد 16164 مورد که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و تفکیک برخی از شهرستان ها و... می شود و به صورت اک...
3,000,000 ریال

ساخت انواع عدسی

دایرکتوری ساخت انواع عدسی دارای تعداد 39 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه شهرستان های تهران، يزد، قزوين‌، گيلان‌، سي...
200,000 ریال

برق و الکترونیک

دایرکتوری برق و الکترونیک دارای تعداد 1054 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرهای تهران، کرج، یزد، شیراز، بابل، اصفهان و... براساس نام شرکت، شماره موبایل، شماره تل...
1,430,000 ریال