محصولات با برچسب 'بازاریابی تلفنی'

1-19 از 19

آرایشگاه های مردانه

دایرکتوری آرایشگاه های مردانه دارای تعداد 20353 مورد اطلاعاتی است که شامل نام آرایشگاه، شماره تلفن، نام مدیر و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
800,000 ریال

بیمارستان های کل کشور

دایرکتوری بیمارستان های کل کشور دارای تعداد بیش از 500 مورد اطلاعاتی است که شامل بیمارستان های اصفهان، آدرس بیمارستان های تهران، مراکز جراحی محدود، مراکز راد...
920,000 ریال

تولید داروی دام و داروخانه

دایرکتوری تولید داروی دام و داروخانه دارای تعداد 91 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه نوع پروانه، شماره نظام، شماره پ...
110,000 ریال

آموزشگاه های تهران

دایرکتوری آموزشگاه های تهران دارای تعداد 3594 مورد اطلاعاتی است که شامل نام آموزشگاه، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده...
1,000,000 ریال

اطلاعات بانک های کل کشور

بانک اطلاعات بانک های کل کشور دارای تعداد 1551 مورد اطلاعاتی است که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و با نام های بانک های خ...
150,000 ریال

اطلاعات پیش دانشگاهی و دانشگاه ها

بانک اطلاعات پیش دانشگاهی و دانشگاه ها دارای تعداد 660 مورد اطلاعاتی است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
270,000 ریال

اطلاعات دبیرستان و هنرستانها

بانک اطلاعات دبیرستان و هنرستانها دارای تعداد 615 مورد اطلاعاتی است و در سال 1397 بروزرسانی شده است.این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایم...
210,000 ریال

اطلاعات دکوراسیون

بانک اطلاعات دکوراسیون دارای تعداد 3689 مورد اطلاعاتی و 781 شماره موبایل است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
1,600,000 ریال

اطلاعات مدرسین و تدریس خصوصی

بانک اطلاعات مدرسین و تدریس خصوصی دارای تعداد 713 مورد اطلاعاتی است و در سال 1397 بروزرسانی شده است، این فایل اطلاعاتی شامل نام، نوع فعالیت، شماره تلفن، آدر...
340,000 ریال

اطلاعات مذهبی کشور

بانک اطلاعات مذهبی کل کشور دارای تعداد 1078مورد اطلاعاتی است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و که اطلاعاتی درمورد مساجد، کلیسا، کنیسه، وبل...
200,000 ریال

اطلاعات معماری

بانک اطلاعات معماری دارای تعداد 505 مورد اطلاعاتی است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
500,000 ریال

اطلاعات معماری داخلی

بانک اطلاعات معماری داخلی دارای تعداد 403 مورد اطلاعاتی است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
400,000 ریال

تعاونی لوله پلیمری

دایرکتوری تعاونی لوله پلیمری دارای تعداد 24 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، شماره تلفن، آدرس، مدیرعامل، فکس و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده...
200,000 ریال

دایرکتوری انجمن علوم آزمایشگاهی

دایرکتوری انجمن علوم آزمایشگاهی دارای تعداد 1014 مورد اطلاعاتی است که شامل آزمایشگاه به ترتیب حروف الفبا و آزمایشگاه به ترتیب مناطق شهر براساس نام طرف قراردا...
300,000 ریال

رانندگان تاکسی

دایرکتوری رانندگان تاکسی دارای تعداد 1962 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، نام مدیر و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
900,000 ریال

شناسنامه آزمایشگاه های تشخیص طبی

دایرکتوری شناسنامه آزمایشگاه های تشخیص طبی دارای تعداد 152 مورد اطلاعاتی است که شامل نام و نوع مرکز،شهرستان، آدرس و شماره تلفن میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
150,000 ریال

مراکز درمانی استان اصفهان

دایرکتوری مراکز درمانی استان اصفهان دارای تعداد بیش از 4000 مورد اطلاعاتی است که شامل مراکز درمانی، درمانی پزشکی، مراکز درمانی اصفهان و حومه، مراکز درمانی به...
960,000 ریال