پیش شماره خطوط موبایل کهکیلویه و بویراحمد

خطوط موبایل دوگنبدان :

0917140

0917142

0917144

0917148

0917149

0917342

0917344

0917742

0917744

0917842

0917942

0917943

0917987

خطوط موبایل یاسوج :

0917141

0917143

0917145

0917146

0917147

0917341

0917343

0917741

0917743

0932741

0917841

0917843

0917845

0917940

0917941

0917942

علاوه بر استان کهکیلویه و بویراحمد که دارای پیش شماره 916 است، استانهای دیگری نیز شامل این پیش کد هستند، جهت مشاهده آنها از لینکهای زیر استفاده نمایید:

پیش شماره خطوط موبایل فارس

پیش شماره خطوط موبایل هرمزگان

پیش شماره خطوط موبایل بوشهر