آدرس و تلفن های مناطق ۲۲ گانه شهرداری

منطقه ۱
میدان قدس . ابتدای خ شهید باهنر – شهرداری منطقه ۱
تلفن : ۲۲۷۱۲۸۶۵-۲۲۷۱۱۳۳۸-۲۲۷۱۶۳۸۸-۲۲۷۱۲۶۴۴
فکس : ۲۲۷۱۴۰۹۵


منطقه ۲
سعادت آباد . بین میدان کاج و سرو . بلوار شهرداری . شهرداری منطقه ۲
تلفن : ۲۲۰۷۷۱۷۴-۲۲۰۹۱۰۳۹-۲۲۰۹۱۰۵۱
نمابر : ۲۲۰۷۱۴۱۸


منطقه ۳
خ شریعتی . پایین تر از حسینیه ارشاد – شهرداری منطقه ۳
تلفن : ۲۲۲۲۰۰۵۳-۲۲۲۲۰۶۱۸
نمابر : ۲۲۲۲۲۱۱۴


منطقه ۴
میدان رسالت . خ هنگام . خ طاهرخانی . شهرداری منطقه ۴
تلفن : ۲-۷۷۸۰۲۰۶۱
نمابر : ۷۷۸۹۴۷۴۱


منطقه ۵
بلوار آیت اله کاشانی . نرسیده به میدان نور . شهرداری منطقه ۵
تلفن : ۴۴۰۹۰۴۱۲-۴۴۰۹۶۶۵۶-۴۴۰۶۱۱۸۵
نمابر : ۴۴۰۷۳۸۳۳


۶ منطقه
خ اسد آبادی – میدان اسد آبادی . شهرداری منطقه ۶
تلفن : ۲-۸۸۰۶۲۹۵۱
نمابر : ۸۸۰۶۳۰۷۹


منطقه ۷
خ شهید قندی . ساختمان شماره ۱ . شهرداری منطقه ۷
تلفن : ۸۸۷۳۵۵۵۶-۸۸۴۰۵۹۶۳
نمابر : ۸۸۷۳۶۷۹۶


منطقه ۸
نارمک . میدان نبوت . نیش خ جانبازان غربی . ساختمان منطقه . شهرداری منطقه ۸
تلفن : ۷۷۹۱۷۷۹۱
نمابر : ۷۷۹۱۷۷۹۱


منطقه ۹
خ آزادی . نبش خ استاد معین . ساختمان مرکزی منطقه . شهرداری منطقه ۹
تلفن : ۲-۶۶۰۷۱۵۱ و ۹-۶۶۰۷۱۵۲۶
نمابر : ۶۶۰۷۱۵۱۳


منطقه ۱۰
خ آزادی . نرسیده به جیحون . جنب کارخانه زمزم . شهرداری منطقه ۱۰
تلفن : ۶۶۰۴۰۰۰۸-۶۶۰۲۵۱۹۱-۶۶۰۲۵۲۲۱-۶۶۰۲۵۳۵۱
نمابر : ۶۶۰۲۵۲۱۰


منطقه ۱۱
میدان قزوین . خ قزوین . شهرداری منطقه ۱۱
تلفن : ۵۵۴۰۹۰۰۰-۵۵۴۰۹۰۳۵-۵۵۴۱۱۶۶۱
نمابر : ۵۵۴۱۶۷۲۴


منطقه ۱۲
میدان شهدا . اول مجاهدین . شهرداری منطقه ۱۲
تلفن : ۳۳۵۱۲۲۷۹-۳۳۵۱۲۲۸۳


منطقه ۱۳
خ پیروزی – بلوار امام علی (ع) .شهرداری منطقه ۱۳
تلفن : ۸-۳۳۳۱۱۲۱۶
نمابر : ۳۳۳۱۱۲۱۹


منطقه۱۴
خ پیروزی – خ شهید عمریه . شهرداری منطقه ۱۴
تلفن : ۳۳۷۸۴۷۰۸-۳۳۳۴۷۶۹۰-۳۳۳۴۱۸۱۱-۳۳۳۳۳۲۴۷
نمابر : ۳۳۳۳۶۴۸۷


منطقه ۱۵
میدان بسیج – اول خاوران – شهرداری منطقه ۱۵
تلفن : ۳۳۱۵۲۵۲۴-۳۳۱۵۲۵۲۶
نمابر: ۳۳۱۵۲۵۲۵


منطقه ۱۶
میدان بهمن – خ دشت آزادگان جنوبی – شهرداری منطقه ۱۶
تلفن : ۲-۵۵۱۸۵۲۶۰
نمابر : ۵۵۱۸۵۲۶۳
 منطقه ۱۷
میدان ابوذر – خ ابوذر – شهرداری منطقه ۱۷
تلفن : ۵۵۷۰۵۴۶۶-۵۵۷۳۸۸۴۵-۵۵۷۶۶۱۲۴
نمابر : ۵۵۷۰۸۸۴منطقه ۱۸
جاده ساوه – سه راه شهرک ولیعصر – نبش خ یاران – شهرداری منطقه ۱۸
تلفن : ۶۶۲۲۳۳۹۹-۶۶۲۲۹۳۹۴
نمابر:۶۶۲۲۱۶۹۹منطقه ۱۹
بلوار میلاد – ساختمان ستاری شهرداری منطقه ۱۹
تلفن : ۵۵۰۰۳۱۱۵-۵۵۰۰۰۰۴۴
فکس : ۵۵۰۰۰۶۹۱منطقه ۲۰
شهرری – میدان شهرداری – جنب دادسرا – شهرداری منطقه ۲۰
تلفن : ۵۵۹۰۰۳۲۹-۵۵۹۰۰۶۸۳-۵۵۹۰۰۱۰۶-۵۵۹۵۳۳۸۸
نمابر:۵۵۹۰۸۲۹۷


منطقه ۱ ۲
تهرانسر – میدان اصلی – جنب کوچه یکم – روبروی پارک نرگس – شهرداری منطقه ۲۱
تلفن : ۳-۴۴۵۶۲۷۰۱
نمابر :۵۵۹۰۸۲۹۷منطقه ۲۲
انتهای اتوبان همت غرب – ضلع شمالی شهرک شهید باقری – شهرداری منطقه ۲۲
نمابر : ۴۴۷۰۹۷۹۱-۴۴۷۳۰۰۰۲
نمابر:۴۴۷۰۲۹۷۴